Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, ROBONEXT BVBA, informatie over u verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u onze website, robonext.eu (onze website) gebruikt of ermee omgaat en waar we anderszins informatie over u verkrijgen of verzamelen. Dit privacybeleid is van kracht vanaf 31 december 2019.

Overzicht

In dit gedeelte wordt samengevat hoe we informatie over u verkrijgen, opslaan en gebruiken. Het is alleen bedoeld om een ​​zeer algemeen overzicht te geven. Het is op zichzelf niet volledig en moet worden gelezen in samenhang met de overeenkomstige volledige secties van dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder: ROBONEXT BVBA

 • Hoe we informatie over u verzamelen of verkrijgen: wanneer u deze aan ons verstrekt, b.v. door contact met ons op te nemen, een bestelling te plaatsen of u aan te melden voor inhoud zoals nieuwsbrieven. Van uw gebruik van onze website, met behulp van cookies en af ​​en toe van derden zoals aanbieders van mailinglijsten.
 • Informatie die we verzamelen: naam, contactgegevens, sociale media-informatie, betalingsinformatie, b.v. uw creditcard- of bankpasgegevens, IP-adres, informatie uit cookies, informatie over uw computer of apparaat (bijv. apparaat en browsertype), informatie over hoe u onze website gebruikt (bijv. welke pagina’s u hebt bekeken, het tijdstip waarop u ze bekijkt en waarop u hebt geklikt, de geografische locatie van waaruit u onze website hebt bezocht (op basis van uw IP-adres), bedrijfsnaam of bedrijfsnaam (indien van toepassing), btw-nummer (indien van toepassing), betrokkenheidsgeschiedenis en transactiegeschiedenis.)
 • Hoe we uw informatie gebruiken: voor administratieve en zakelijke doeleinden (met name om contact met u op te nemen en bestellingen te verwerken die u plaatst, om ons bedrijf en onze website te verbeteren, om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, om reclame te maken voor onze en andermans goederen en diensten, om uw gebruik van onze website, en in verband met onze wettelijke rechten en plichten.)
 • Openbaarmaking van uw informatie aan derden: gebruikersinformatie kan worden gedeeld met partners voor specifieke soorten inhoud en evenementen waarbij een gebruiker zijn informatie heeft geregistreerd. Andere openbaarmakingen zijn alleen voor zover nodig om ons bedrijf te runnen, aan onze dienstverleners, om alle contracten die we met u aangaan na te komen en waar vereist door de wet of om onze wettelijke rechten af ​​te dwingen.
 • Verkopen we uw informatie aan derden (anders dan in het kader van een zakelijke verkoop of aankoop of soortgelijk evenement): Nee, robonext.eu, verkoopt geen gegevens. Wanneer u zich echter registreert of zich aanmeldt voor bepaalde soorten inhoud, kunnen uw registratiegegevens worden gedeeld met sponsors en partners. Voorbeelden van waar we dit doen zijn evenementregistraties, webinar-aanmeldingen of whitepaper-downloads. Wij maken altijd duidelijk waar eventueel verstrekte informatie met andere partijen wordt gedeeld.
 • Hoe lang we uw gegevens bewaren: niet langer dan nodig, rekening houdend met eventuele wettelijke verplichtingen die we hebben (bijvoorbeeld om gegevens bij te houden voor belastingdoeleinden), elke andere wettelijke basis die we hebben voor het gebruik van uw gegevens (bijvoorbeeld uw toestemming, uitvoering van een contract met u of onze legitieme belangen als bedrijf) en bepaalde aanvullende factoren die worden beschreven in het hoofdgedeelte hieronder met de titel Hoe lang we uw informatie bewaren. Voor specifieke bewaartermijnen met betrekking tot bepaalde informatie die we van u verzamelen, zie het hoofdgedeelte hieronder met de titel Hoe lang we uw informatie bewaren.
 • Hoe wij uw gegevens beveiligen: door middel van passende technische en organisatorische maatregelen zoals het opslaan van uw gegevens op beveiligde servers, het versleutelen van gegevensoverdracht van of naar onze servers met behulp van Secure Sockets Layer (SSL) technologie, het versleutelen van betalingen die u op of via onze website doet met Secure Sockets Layer (SSL) technologie en het alleen verlenen van toegang tot uw gegevens als dat nodig is.
 • Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën: we gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor het verzamelen van informatie, zoals het volgen van marketingautomatisering op onze website, inclusief essentiële, functionele, analytische en doelgerichte cookies. Ga voor meer informatie naar ons cookiebeleid.
 • Doorgifte van uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte: Door onze website te gebruiken, kan uw informatie worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte. We nemen persoonlijke gegevens serieus en als zodanig zorgen we ervoor dat er passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, waaronder bijvoorbeeld dat de derde partijen die we gebruiken die uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven, zichzelf hebben gecertificeerd als in overeenstemming met de EU-VS. 
 • Gebruik van profilering: we gebruiken profilering om onze gebruikers beter te begrijpen door middel van web- en marketinganalyses, om gerichte advertenties te bieden en een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.
 • Uw rechten met betrekking tot uw informatie:
  • om toegang te krijgen tot uw informatie en om informatie te ontvangen over het gebruik ervan
  • uw gegevens te laten corrigeren en/of aanvullen
  • om uw gegevens te laten verwijderen
  • om het gebruik van uw informatie te beperken
  • om uw informatie in een draagbaar formaat te ontvangen
  • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens
  • om uw toestemming voor het gebruik van uw informatie in te trekken
  • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Gevoelige persoonlijke informatie: we verzamelen geen zogenaamde ‘gevoelige persoonlijke informatie’.

Onze gegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op met onze gegevensbeheerder via de onderstaande gegevens.

ROBONEXT BVBA

Vestinglaan 57 Bus 11
2650 Edegem
België

Telefoon: +32 487 365 741
E-mail: info@robonext.eu

Wanneer u onze website bezoekt

We verzamelen en gebruiken informatie van websitebezoekers in overeenstemming met dit gedeelte en het gedeelte met de titel Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw informatie.

Loggegevens van webserver

We gebruiken een server van een derde partij om onze website genaamd Combell nv te hosten, waarvan het privacybeleid hier beschikbaar is: https://www.combell.com/en/about-combell/privacy-policy

Onze websiteserver registreert automatisch het IP-adres dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, evenals andere informatie over uw bezoek, zoals de bezochte pagina’s, opgevraagde informatie, de datum en tijd van het verzoek, de bron van uw toegang tot onze website (bijv. website of URL (link) die u naar onze website heeft verwezen), en uw browserversie en besturingssysteem.

Gebruik van loggegevens van de websiteserver voor IT-beveiligingsdoeleinden

We verzamelen en bewaren serverlogboeken om de netwerk- en IT-beveiliging te waarborgen en zodat de server en website onaangetast blijven. Dit omvat het analyseren van logbestanden om ongeautoriseerde toegang tot ons netwerk te helpen identificeren en voorkomen, de verspreiding van kwaadaardige code, denial of services-aanvallen en andere cyberaanvallen, door ongebruikelijke of verdachte activiteiten te detecteren.

Tenzij we verdachte of potentiële criminele activiteiten onderzoeken, doen we geen poging, en staan ​​we onze hostingprovider ook niet toe dat te doen, om u te identificeren op basis van de informatie die is verzameld via serverlogboeken.

Rechtsgrondslag voor verwerking: naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (Artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wettelijke verplichting: we hebben een wettelijke verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij het risico van onze verwerking van informatie over personen. Het registreren van toegang tot onze website met behulp van serverlogbestanden is zo’n maatregel.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: we hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw gegevens om de netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.

Gebruik van loggegevens van de websiteserver om het gebruik van de website te analyseren en onze website te verbeteren

We gebruiken de informatie die wordt verzameld door onze websiteserverlogboeken om te analyseren hoe onze websitegebruikers omgaan met onze website en de functies ervan. Zo analyseren we het aantal bezoeken en unieke bezoekers dat we ontvangen, het tijdstip en de datum van het bezoek, de locatie van het bezoek en het besturingssysteem en browsergebruik.

We gebruiken de informatie die we hebben verzameld uit de analyse van deze informatie om onze website te verbeteren. We gebruiken de verzamelde informatie bijvoorbeeld om de informatie, inhoud en structuur van onze website en individuele pagina’s te wijzigen op basis van waar gebruikers het meest mee bezig zijn en de tijdsduur die op bepaalde pagina’s op onze website wordt doorgebracht.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang: het verbeteren van onze website voor onze websitegebruikers en het leren kennen van de voorkeuren van onze websitegebruikers zodat onze website beter kan voldoen aan hun behoeften en wensen.

Cookies

Cookies zijn gegevensbestanden die van een website naar een browser worden gestuurd om informatie over gebruikers voor verschillende doeleinden vast te leggen.

We gebruiken cookies op onze website, waaronder essentiële, functionele, analytische en targeting cookies. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

U kunt sommige of alle cookies die we op of via onze website gebruiken weigeren door uw browserinstellingen of niet-essentiële cookies te wijzigen met behulp van een cookiecontroletool, maar dit kan uw vermogen om onze website of sommige of alle van zijn Kenmerken. Ga voor meer informatie over cookies, inclusief het wijzigen van uw browserinstellingen, naar https://allaboutcookies.org of bekijk ons ​​cookiebeleid.

Wanneer u contact met ons opneemt

We verzamelen en gebruiken informatie van personen die contact met ons opnemen in overeenstemming met deze sectie en de sectie met de titel Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw informatie.

E-mail

Wanneer u een e-mail stuurt naar het e-mailadres dat op onze website wordt weergegeven, verzamelen we uw e-mailadres en alle andere informatie die u in die e-mail verstrekt (zoals uw naam, telefoonnummer en de informatie in een handtekeningblok in uw e-mail).

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd(e) belang(en): reageren op vragen en berichten die we ontvangen en het bijhouden van correspondentie.

Rechtsgrondslag voor verwerking: noodzakelijk om een ​​contract uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een ​​contract aan te gaan (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Reden waarom nodig om een ​​contract uit te voeren: wanneer uw bericht betrekking heeft op het door ons leveren van goederen of diensten of het nemen van maatregelen op uw verzoek voordat wij u onze goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld om u informatie te verstrekken over dergelijke goederen en diensten), we zullen uw gegevens hiervoor verwerken).

Aanvraagformulieren

Wanneer u contact met ons opneemt via een aanvraagformulier, verzamelen we uw persoonlijke gegevens en matchen deze met alle informatie die we over u hebben geregistreerd. Typische persoonlijke informatie die wordt verzameld, omvat uw naam en contactgegevens. We registreren ook de tijd, datum en het specifieke formulier dat u heeft ingevuld.

Als u niet de verplichte informatie verstrekt die vereist is voor ons contactformulier, kunt u het contactformulier niet verzenden en zullen we uw vraag niet ontvangen.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd(e) belang(en): reageren op vragen en berichten die we ontvangen en het bijhouden van correspondentie.

We zullen deze informatie ook gebruiken om eventuele vervolgverkoop- en marketingcommunicatie met u op maat te maken. Zie voor meer informatie het gedeelte van dit privacybeleid met de titel ‘Marketingcommunicatie’.

Berichten die u ons via ons contactformulier stuurt, kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden opgeslagen op de servers van onze aanbieder van contactformulieren.

Telefoon

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, verzamelen wij uw telefoonnummer en alle informatie die u ons verstrekt tijdens uw gesprek met ons.

We kunnen klantgerichte telefoongesprekken opnemen voor trainings- en klantenservicedoeleinden.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Gerechtvaardigd(e) belang(en): reageren op vragen en berichten die we ontvangen en het bijhouden van correspondentie.

Rechtsgrondslag voor verwerking: noodzakelijk om een ​​contract uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een ​​contract aan te gaan (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Reden waarom nodig om een ​​contract uit te voeren: wanneer uw bericht betrekking heeft op het door ons leveren van goederen of diensten of het nemen van maatregelen op uw verzoek voordat wij u onze goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld om u informatie te verstrekken over dergelijke goederen en diensten), we zullen uw gegevens hiervoor verwerken).

Post

Als u per post contact met ons opneemt, verzamelen we alle informatie die u ons verstrekt in alle postcommunicatie die u ons stuurt.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Gerechtvaardigd(e) belang(en): reageren op vragen en berichten die we ontvangen en het bijhouden van correspondentie.

Rechtsgrondslag voor verwerking: noodzakelijk om een ​​contract uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een ​​contract aan te gaan (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Reden waarom nodig om een ​​contract uit te voeren: wanneer uw bericht betrekking heeft op het door ons leveren van goederen of diensten of het nemen van maatregelen op uw verzoek voordat wij u onze goederen en diensten leveren (bijvoorbeeld om u informatie te verstrekken over dergelijke goederen en diensten), we zullen uw gegevens hiervoor verwerken).

Marketingcommunicatie

Onze inhoud, goederen en diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor inhoud, contact opneemt via onze contactformulieren of een betaling doet, zullen we de informatie die u verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen over gerelateerde inhoud, producten en diensten.

We zullen u marketingberichten blijven sturen met betrekking tot soortgelijke goederen en diensten als u zich niet afmeldt voor het ontvangen ervan.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door een e-mail te sturen naar info@robonext.eu

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: Het delen van relevante, tijdige en branchespecifieke informatie over gerelateerde zakelijke diensten, om uw organisatie te helpen groeien.

Goederen en diensten van derden

Naast het ontvangen van informatie over onze producten en diensten, kunt u ervoor kiezen om per e-mail marketingcommunicatie van ons te ontvangen met betrekking tot goederen en diensten van derden door een vakje aan te vinken dat aangeeft dat u dergelijke communicatie wilt ontvangen.

Rechtsgrondslag voor verwerking: toestemming (Artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toestemming: u geeft ons toestemming om u informatie te sturen over goederen en diensten van derden door u aan te melden om dergelijke informatie te ontvangen in overeenstemming met de hierboven beschreven stappen.

Overdracht en opslag van uw informatie

Informatie voor marketingcampagnes wordt buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen op de servers van onze externe mailinglijstprovider in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt wanneer uw informatie wordt overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte, zie het gedeelte van dit privacybeleid hieronder getiteld Overdracht van uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte.

Gebruik van tracking in e-mails

We gebruiken technologieën zoals trackingpixels (kleine grafische bestanden) en getraceerde links in de e-mails die we verzenden om ons in staat te stellen de mate van betrokkenheid die onze e-mails ontvangen te beoordelen door informatie te meten, zoals de bezorgingspercentages, openingspercentages, klikfrequenties en inhoudsbetrokkenheid die onze e-mails bereiken.

Informatie verkregen van derden

In dit gedeelte wordt uiteengezet hoe we informatie over u verkrijgen of verzamelen van derden.

Informatie ontvangen van derden

We kunnen vaak informatie over u ontvangen van derden. De derde partijen van wie we informatie over u ontvangen, kunnen partnerevenementen zijn binnen de marketingindustrie en andere organisaties waarmee we een professionele band hebben.

Het is ook mogelijk dat derden met wie wij geen voorafgaand contact hebben gehad, ons informatie over u verstrekken.

Informatie die we van derden verkrijgen, is over het algemeen uw naam en contactgegevens, maar bevat ook alle aanvullende informatie over u die zij aan ons verstrekken.

Rechtsgrondslag voor verwerking: noodzakelijk om een ​​contract uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een ​​contract aan te gaan (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Reden waarom nodig om een ​​contract uit te voeren: wanneer een derde partij informatie over u aan ons heeft doorgegeven (zoals uw naam en e-mailadres) zodat wij u diensten kunnen verlenen, zullen wij uw informatie verwerken om stappen te ondernemen op uw verzoek om een ​​contract met u aan te gaan en een contract met u uit te voeren (in voorkomend geval).

Rechtsgrondslag voor verwerking: toestemming (Artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toestemming: wanneer u een derde partij hebt gevraagd om informatie over u met ons te delen en het doel van het delen van die informatie geen verband houdt met de uitvoering van een contract of diensten door ons aan u, zullen wij uw informatie verwerken op basis van uw toestemming, die u geeft door de betreffende derde partij te vragen uw gegevens aan ons door te geven.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: wanneer een derde partij informatie over u met ons heeft gedeeld en u niet hebt ingestemd met het delen van die informatie, hebben wij in bepaalde omstandigheden een legitiem belang bij het verwerken van die informatie.

We zouden bijvoorbeeld een legitiem belang hebben bij het verwerken van uw informatie om onze verplichtingen uit hoofde van een onderaannemingscontract met de derde partij na te komen, waarbij de derde partij het hoofdcontract met u heeft. Ons legitieme belang is de uitvoering van onze verplichtingen onder ons onderaannemingscontract.

Evenzo kunnen derden informatie over u aan ons doorgeven als u een van onze wettelijke rechten heeft geschonden of mogelijk heeft geschonden. In dit geval hebben we een legitiem belang bij het verwerken van die informatie om een ​​dergelijke mogelijke inbreuk te onderzoeken en na te streven.

Door ons verkregen informatie van derden

In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld om de informatie die we over u hebben te verifiëren of om ontbrekende informatie te verkrijgen die we nodig hebben om u een dienst te verlenen) zullen we informatie over u verkrijgen van bepaalde openbaar toegankelijke bronnen, zowel EU als niet-EU, zoals Companies House, online klantendatabases, bedrijvengidsen, mediapublicaties, sociale media en websites (inclusief uw eigen website als u die heeft.

In bepaalde omstandigheden zal ook informatie over u worden verkregen uit privébronnen, zowel binnen als buiten de EU, zoals marketinggegevensdiensten.

We zullen u marketingberichten blijven sturen met betrekking tot soortgelijke goederen en diensten als u zich niet afmeldt voor het ontvangen ervan.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door een e-mail te sturen naar info@robonext.eu

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: Het delen van relevante, tijdige en branchespecifieke informatie over gerelateerde zakelijke diensten.

Waar we ten onrechte informatie over u ontvangen

Als we ten onrechte informatie over u ontvangen van een derde partij en/of we geen wettelijke basis hebben om die informatie te verwerken, zullen we uw informatie verwijderen.

Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw informatie

Dit gedeelte beschrijft de omstandigheden waarin informatie over u aan derden wordt bekendgemaakt en eventuele aanvullende doeleinden waarvoor we uw informatie gebruiken.

Openbaarmaking van uw informatie aan dienstverleners

We gebruiken een aantal derde partijen om ons diensten te verlenen die nodig zijn om ons bedrijf te runnen of om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf

Deze omvatten het volgende: internetdiensten, IT-serviceproviders en webontwikkelaars.

Onze externe dienstverleners bevinden zich zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte.

Uw gegevens worden waar nodig met deze dienstverleners gedeeld om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren, of dat nu het bezoeken van onze website is of het bestellen van goederen en diensten bij ons.

Om veiligheids- en concurrentieredenen geven we de identiteit van onze serviceproviders niet openbaar op naam weer. Als u echter meer informatie wilt over de identiteit van onze serviceproviders, neem dan rechtstreeks contact met ons op via e-mail en wij zullen u dergelijke informatie verstrekken als u een legitieme reden hebt om hierom te vragen (wanneer we uw informatie met dergelijke serviceproviders hebben gedeeld , bijvoorbeeld).

Rechtsgrondslag voor verwerking: gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang: wanneer we uw informatie met deze derden delen in een andere context dan waar dit nodig is om een ​​contract uit te voeren (of stappen ondernemen op uw verzoek om dit te doen), zullen we uw informatie delen met dergelijke derden om ons in staat stellen om ons bedrijf efficiënt te runnen en te beheren.

Rechtsgrond voor verwerking: noodzakelijk om een ​​overeenkomst uit te voeren en/of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (Artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Reden waarom nodig om een ​​contract uit te voeren: we moeten mogelijk informatie delen met onze dienstverleners om ons in staat te stellen onze verplichtingen uit hoofde van dat contract na te komen of om de stappen te nemen die u hebt gevraagd voordat we een contract met u aangaan.

Openbaarmaking en gebruik van uw informatie om juridische redenen

Het melden van mogelijke strafbare feiten of bedreigingen van de openbare veiligheid aan een bevoegde autoriteit

Als we vermoeden dat er crimineel of mogelijk crimineel gedrag heeft plaatsgevonden, zullen we in bepaalde omstandigheden contact moeten opnemen met een bevoegde autoriteit, zoals de politie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we vermoeden dat we fraude of cybercriminaliteit hebben gepleegd of als we bedreigingen of kwaadwillende berichten ontvangen richting ons of derden.

Over het algemeen hoeven we uw gegevens alleen voor dit doeleinde te verwerken als u op de een of andere manier bij een dergelijk incident betrokken bent geweest of bent getroffen.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigde belangen: voorkomen van criminaliteit of vermoedens van criminele activiteiten (zoals fraude).

In verband met de handhaving of mogelijke handhaving onze wettelijke rechten

We zullen uw informatie gebruiken in verband met de handhaving of mogelijke handhaving van onze wettelijke rechten, waaronder bijvoorbeeld het delen van informatie met incassobureaus als u niet aan ons verschuldigde bedragen betaalt wanneer u contractueel verplicht bent dit te doen. Onze wettelijke rechten kunnen contractueel zijn (wanneer we een contract met u zijn aangegaan) of niet-contractueel (zoals wettelijke rechten die we hebben op grond van het auteursrecht of onrechtmatige daad).

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd belang: onze wettelijke rechten afdwingen en stappen ondernemen om onze wettelijke rechten af ​​te dwingen.

In verband met een juridisch of mogelijk juridisch geschil of procedure

Het kan zijn dat we uw gegevens moeten gebruiken als we betrokken zijn bij een geschil met u of een derde partij, bijvoorbeeld om het geschil op te lossen of als onderdeel van een bemiddeling, arbitrage of gerechtelijke oplossing of een soortgelijk proces.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gerechtvaardigd(e) belang(en): het oplossen van geschillen en mogelijke geschillen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

In dit gedeelte wordt uiteengezet hoe lang we uw gegevens bewaren. Waar mogelijk hebben we specifieke bewaartermijnen vastgelegd. Waar dat niet mogelijk was, hebben we de criteria uiteengezet die we gebruiken om de bewaartermijn te bepalen.

Bewaartermijnen

Serverloggegevens: we bewaren informatie over onze serverlogs 3 maanden.

Bestelinformatie: wanneer u een bestelling plaatst voor goederen en diensten, bewaren wij die informatie gedurende zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin u uw bestelling heeft geplaatst, in overeenstemming met onze wettelijke administratieplicht voor belastingdoeleinden.

Correspondentie en vragen: wanneer u om welke reden dan ook een vraag stelt of met ons correspondeert, hetzij per e-mail, via ons contactformulier of per telefoon, bewaren we uw gegevens zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden en op te lossen, en voor Nog 36 maand(en), waarna we uw informatie archiveren.

Nieuwsbrief: we bewaren de informatie die je hebt gebruikt om je aan te melden voor onze nieuwsbrief zolang je geabonneerd blijft (d.w.z. je schrijft je niet uit).

Criteria voor het bepalen van bewaartermijnen

In alle andere omstandigheden zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is, rekening houdend met het volgende:

 • het doel (de doelen) en het gebruik van uw informatie, nu en in de toekomst (zoals of het nodig is om die informatie te blijven opslaan om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u te kunnen blijven uitvoeren of om in de toekomst contact met u op te nemen) ;
 • of we een wettelijke verplichting hebben om door te gaan met het verwerken van uw informatie (zoals eventuele archiveringsverplichtingen opgelegd door relevante wet- of regelgeving);
 • of we een wettelijke basis hebben om door te gaan met het verwerken van uw informatie (zoals uw toestemming);
 • hoe waardevol uw informatie is (zowel nu als in de toekomst);
 • alle relevante overeengekomen industriële praktijken over hoe lang informatie moet worden bewaard;
 • de niveaus van risico, kosten en aansprakelijkheid die betrokken zijn bij het blijven bewaren van de informatie;
 • hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat de informatie actueel en nauwkeurig kan worden gehouden; en
 • eventuele relevante omringende omstandigheden (zoals de aard en status van onze relatie met u).

Hoe we uw informatie beveiligen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik en onopzettelijk verlies of vernietiging, waaronder:

 • alleen het delen van en het verlenen van toegang tot uw informatie voor zover dat nodig is, met inachtneming van vertrouwelijkheidsbeperkingen waar van toepassing, en waar mogelijk op geanonimiseerde basis;
 • het gebruik van beveiligde servers om uw informatie op te slaan;
 • het verifiëren van de identiteit van een persoon die om toegang tot informatie verzoekt alvorens hen toegang tot informatie te verlenen;
 • het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL)-software om alle betalingstransacties die u op of via onze website doet, te versleutelen;
 • alleen uw gegevens overdragen via een gesloten systeem of versleutelde gegevensoverdracht;

Overdracht van informatie aan ons per e-mail

Overdracht van informatie via internet is niet geheel veilig, en als u informatie aan ons verstrekt via internet (hetzij per e-mail, via onze website of op een andere manier), doet u dit geheel op eigen risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten, uitgaven, winstderving, reputatieschade, schade, aansprakelijkheden of enige andere vorm van verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw beslissing om informatie via dergelijke middelen aan ons door te geven.

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Uw informatie kan worden overgedragen en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de omstandigheden die eerder in dit beleid zijn uiteengezet.

Wij zullen uw gegevens ook buiten de EER of aan een internationale organisatie overdragen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (bijvoorbeeld het naleven van een gerechtelijk bevel). Waar we verplicht zijn om dit te doen, zullen we ervoor zorgen dat er passende waarborgen en beveiligingen zijn.

Uw rechten met betrekking tot uw informatie

Behoudens bepaalde beperkingen op bepaalde rechten, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw informatie, die u kunt uitoefenen door de gegevensbeheerder te schrijven met behulp van de gegevens bovenaan dit beleid.

 • om toegang te vragen tot uw informatie en informatie met betrekking tot ons gebruik en verwerking van uw informatie;
 • om de correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen;
 • om te verzoeken dat we ons gebruik van uw informatie beperken;
 • om informatie die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat (bijvoorbeeld een CSV-bestand) en het recht om die informatie over te dragen aan een andere gegevensbeheerder (inclusief een externe gegevensbeheerder);
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie voor bepaalde doeleinden (voor meer informatie, zie de sectie hieronder getiteld Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie voor bepaalde doeleinden); en
 • om uw toestemming voor ons gebruik van uw informatie op elk moment in te trekken wanneer we vertrouwen op uw toestemming om die informatie te gebruiken of te verwerken. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van ons gebruik en de verwerking van uw informatie op basis van uw toestemming vóór het moment waarop u uw toestemming intrekt.

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of een vermeende inbreuk op de Algemene gegevensbescherming Regulatie.

Nadere informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens als individu

U kunt meer informatie vinden over uw rechten, evenals informatie over eventuele beperkingen die van toepassing zijn op die rechten, door de onderliggende wetgeving te lezen die is opgenomen in de artikelen 12 tot 22 en 34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die hier beschikbaar is: http: //ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

Uw identiteit verifiëren wanneer u toegang tot uw informatie aanvraagt

Wanneer u om toegang tot uw informatie verzoekt, zijn we wettelijk verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om uw identiteit te verifiëren voordat we dit doen.

Deze maatregelen zijn bedoeld om uw informatie te beschermen en het risico op identiteitsfraude, identiteitsdiefstal of algemene ongeautoriseerde toegang tot uw informatie te verminderen.

Hoe we uw identiteit verifiëren

Waar we over de juiste informatie over u in ons bestand beschikken, zullen we proberen uw identiteit te verifiëren met behulp van die informatie.

Als het niet mogelijk is om u te identificeren aan de hand van dergelijke informatie, of als we onvoldoende informatie over u hebben, kunnen we originele of gewaarmerkte kopieën van bepaalde documentatie nodig hebben om uw identiteit te kunnen verifiëren voordat we u toegang kunnen geven tot uw informatie.

We kunnen de precieze informatie bevestigen die we nodig hebben om uw identiteit in uw specifieke omstandigheden te verifiëren als en wanneer u een dergelijk verzoek indient.

Uw recht om bezwaar te maken

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw informatie, die u op dezelfde manier kunt uitoefenen als u kunt uitoefenen door naar de gegevensbeheerder te schrijven met behulp van de gegevens bovenaan dit beleid.

 • om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw informatie door ons wanneer we deze gebruiken of verwerken om
 • om een ​​taak uit te voeren in het algemeen belang of voor onze legitieme belangen, inclusief ‘profilering’ (d.w.z. het analyseren of voorspellen van uw gedrag op basis van uw informatie) op basis van een van deze doeleinden; en
 • om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw gegevens door ons voor direct-marketingdoeleinden (inclusief eventuele profilering die we uitvoeren in verband met dergelijke direct-marketing).

U kunt uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw informatie voor directmarketingdoeleinden ook uitoefenen door:

 • klikken op de afmeldlink onderaan elke marketing-e-mail die we u sturen en het volgen van de instructies die in uw browser verschijnen nadat u op die link hebt geklikt;
 • door een e-mail te sturen naar info@robonext.eu, met het verzoek om te stoppen met het sturen van marketingberichten of door de woorden “OPT OUT” op te nemen.

Gevoelige persoonlijke informatie

‘Gevoelige persoonlijke informatie’ is informatie over een persoon die zijn raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap onthult, genetische informatie, biometrische informatie met het doel een individu op unieke wijze te identificeren, informatie over gezondheid of informatie over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon.

Onze website staat u niet toe om ‘Gevoelige Informatie’ te registreren, maar als we hierom vragen, wordt u geacht expliciet toestemming te hebben gegeven voor het verwerken van die gevoelige persoonlijke informatie onder Artikel 9(2)(a) van de Algemene Gegevensbescherming Regulatie.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We updaten en wijzigen ons privacybeleid van tijd tot tijd.

Kleine wijzigingen in ons privacybeleid

Wanneer we kleine wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen we ons privacybeleid bijwerken met een nieuwe ingangsdatum die aan het begin ervan wordt vermeld. Onze verwerking van uw informatie zal vanaf de ingangsdatum worden beheerst door de praktijken die zijn uiteengezet in die nieuwe versie van het privacybeleid.

Belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid of de doeleinden waarvoor we uw informatie verwerken

Wanneer we grote wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid of van plan zijn uw informatie te gebruiken voor een nieuw doel of een ander doel dan de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk hebben verzameld, zullen we u hiervan op de hoogte stellen per e-mail (waar mogelijk) of door een bericht op onze website te plaatsen. website.

We zullen u de informatie over de betreffende wijziging en het doel en alle andere relevante informatie verstrekken voordat we uw informatie voor dat nieuwe doel gebruiken.

Waar nodig zullen we uw voorafgaande toestemming verkrijgen voordat we uw informatie gebruiken voor een ander doel dan de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk hebben verzameld.

Privacy van kinderen

Omdat we de veiligheid en privacy van kinderen online belangrijk vinden, voldoen we aan de Children’s Online Privacy Protection Act van 1998 (COPPA). COPPA en de bijbehorende regelgeving beschermen de privacy van kinderen die internet gebruiken. We nemen niet bewust contact op met of verzamelen geen informatie van personen onder de 18 jaar. De website is niet bedoeld om informatie van welke aard dan ook te vragen aan personen onder de 18 jaar.

Het is mogelijk dat wij door fraude of bedrog van een derde informatie ontvangen over personen onder de 18 jaar. Als we hiervan op de hoogte worden gesteld, zullen we, zodra we de informatie hebben geverifieerd, onmiddellijk de juiste ouderlijke toestemming verkrijgen om die informatie te gebruiken, of, als we dergelijke ouderlijke toestemming niet kunnen verkrijgen, zullen we verwijder de informatie van onze servers. Als u ons op de hoogte wilt stellen van de ontvangst van informatie over personen onder de 18 jaar, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via de gegevens bovenaan dit beleid.

Inhoudstafel